Varför Liljeholmens folkhögskola?

Om Liljeholmen

1. Spännande blandning av människor, skön gemenskap

Skolan har många olika utbildningar, vilket skapar en skön blandning av folk. Detta gör att perspektiven vidgas och ingen blir udda. Chansen att du får nya vänner, kanske för livet är stor.

2. Kreativ plats

Här får du utrymme att pröva dina vingar. Du får tillgång till ateljéer, övningsrum, studios, bibliotek etc. dygnets alla timmar. Detta skapar stora möjligheter att tillsammans med andra prova nya saker och nörda in sig i just din passion.

3. Drogfri miljö

Liljeholmen ska vara en plats som är fri från droger och alkohol. Du måste skriva under att du ställer dig bakom detta annars kan du inte börja på skolan. Brott mot dessa regler är grund för avstängning. Oavsett vilken bakgrund eller historia du har ska du känna dig trygg i den drogfria miljön.

Liljeholmens folkhögskola från ovan.

4. Flytta hemifrån tryggt – bo på internat

För många blir internatet första steget när man ska flytta hemifrån. Stå på egna ben utan att behöva stå helt ensam. Att bo på skolan är också väldigt kul då det alltid finns kompisar att hänga med – om du vill. Här finns också stora möjligheter till olika fritidsaktiviteter.   

5. Engagerade lärare

Utbildade lärare med stort engagemang är viktigt för ditt lärande. Vi har därför lärare som brinner för att ge dig relevant kunskap för att rusta dig för nästa steg i livet. Undervisningen på folkhögskola är anpassad efter dina behov och förutsättningar.

6. Upptäck den kristna tron – eller strunta i det

Liljeholmen beskrivs ofta som en skola med högt i tak. Här finns utrymme för alla typer av människor, tankar och åsikter. Skolan har en kristen huvudman, samtidigt kan du vara helt trygg med att allt av kristna samlingar och aktiviteter är frivilligt, men vill du utforska den kristna tron finns stora möjligheter.   

7. Kostnadsfri utbildning

Undervisningen vid folkhögskolan är avgiftsfri för alla. Du betalar bara för kurslitteratur, resor eller annat som du behöver i kursen, kostnader för mat och eventuellt boende tillkommer också. Från och med höstterminen det år du fyller 20 år kan du söka studiemedel från CSN. Är du under 20 år får du studiebidrag och kan söka inackorderingstillägg. 

8. En andra chans

Många personer upplever att tiden på folkhögskola är en andra chans. Perfekt för dig som aldrig blev klar med gymnasiet, eller för dig som är trött och sliten efter tidigare studier. De fria formerna skapar förutsättningar för kreativitet, utveckling och ny studiemotivation.

9. Påverka din utbildning

Undervisningen utgår från dig och du blir uppmuntrad att vara med och skapa din utbildning tillsammans med de andra deltagarna på kursen. Du får vara med och påverka, men också öva på att fungera i grupp och kompromissa.