Fritid

Leva & bo

Fritid

På skolan finns bibliotek med datorer, tidningar och ett urval av tidskrifter. Det finns möjlighet att vara med i eller att själv starta intressegrupper och det finns också bönegrupper. Varannan vecka är det nattvardsfirande och varannan vecka är det gemenskapskväll.

Idrott & hälsa

På Liljeholmen går studier och välbefinnande hand i hand. Den vackra miljön och skolans lokaler inbjuder till en aktiv fritid. På skolan finns en grupp av deltagare som ansvarar för att peppa och inspirera andra deltagare till fysisk aktivitet. Gruppen planerar och genomför turneringar och andra arrangemang.

Skolan förfogar över en idrottshall. Hallen kan kostnadsfritt nyttjas av elever och personal. Lek eller träna aktivt – du väljer själv vilken nivå av träning du vill ha. Det finns också ett gym i anslutning till idrottshallen.

På Liljeholmen finns möjlighet till lån av olika fritidsutrustning. Utöver det som finns i idrottshallen finns det även möjlighet att låna boule, utomhusschack mm. Vi har även kanoter och kajaker som går att hyra.

Genusgrupp

På Liljeholmens Folkhögskola så finns det en genusgrupp. Den finns till för att diskutera, ifrågasätta och förbättra jämställdheten på skolan, samt sprida kunskap kring HBTQ+ frågor.

Gruppen består av deltagare från olika linjer som samlas ca två gånger i månaden och pratar om hur vi kan gå tillväga för att skapa en bättre skolmiljö där alla känner sig välkomna. Det kan innebära att vi bokar föreläsningar, håller i diskussioner eller filmvisning med en viss inriktning på genus.

Har du någon fråga så kan du mejla oss på: genusgruppen@studerande.liljeholmen.nu