Allmän kurs på Gårdshuset

Kursen är för dig med svenska som andraspråk. Du läser framförallt svenska men varvar detta med praktiska moment som syftar till att du ska närma dig arbetsmarknaden.

Deltagare som sitter runt bord på Allmän kurs på Gårdshuset

Undervisnings upplägg

4 timmar/dag (totalt 20 timmar lärarledd undervisning varje vecka).

Kursen är CSN-berättigad och görs i samverkan med Gårdshuset, Bilda i deras lokaler i Linköping.

Fokus är svenska med inriktning på jobb och arbetsmarknad men man läser även praktisk svenska, t.ex. körkortsteori, data, samhällsorientering och har temadagar. Deltagarna delas upp i olika språknivåer för att tillgodose var och en på den nivå där de är. 

  • Fixa språket – Hos oss förbättras din svenska

  • Fixa jobbet – Hos oss förbereds du för den svenska arbetsmarknaden

  • Fixa hälsan – Hos oss får du bättre hälsa

Deltagare kollar in i kameran på Gårdshuset
Hand på bok

Kontakta oss

Om du är intresserad av att veta mer, kontakta Mats Kanebrant.

Mejl: mats.kanebrant@bilda.nu

Telefon: 013-10 54 51

Adress: Junkersgatan 1 (gamla Riksbankshuset) i Linköping

Besök Gårdshusets hemsida