Drogfri miljö

Om oss

Alkohol- och drogfri miljö på Liljeholmen Herrgård

På Liljeholmen vill vi erbjuda kursdeltagare, besökare och personal en drogfri miljö för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en trygg och trivsam studie/arbetsmiljö och semester.

Bakgrund

På Liljeholmen vill vi erbjuda kursdeltagare, besökare och personal en trygg och trivsam studie- och arbetsmiljö. Eftersom alkohol och droger inte bara orsakar skador och problem för den enskilda utan även påverkar hela skolans arbetsmiljö negativt, accepterar vi ingen alkohol eller droger på skolan. Dessutom har Liljeholmen under årens lopp varit en plats där personer med alkohol- och drogproblem har fått en nystart i livet. Det är en annan anledning till att Liljeholmen är en drogfri zon.

Alkohol- & Drogpolicy

Vi har en tydlig drogpolicy med syfte att förebygga, upptäcka och ingripa mot användning av alla slags droger inklusive alkohol. Policyn bygger på kombinationen av omtanke och stöd genom tydliga regler och konsekvenser. Grundhållningen är att det skall vara svårt att använda droger och lätt att få stöd att låta bli. Drogpolicyn innebär att det inte är tillåtet att förmedla, använda eller vara påverkad av någon typ av drog inom skolans område eller under resa arrangerad av skolan. Den gäller kursdeltagare, gäster och personal.